Vi på Gothia bil AB tar säkerheten av dina personuppgifter på största allvar.

I den omfattning vi behandlar personuppgifter på något annat sätt, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en berörd person, görs detta uteslutande i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Avseende dig som konsument så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med uppdraget. Gothia Bil kommer inte att lämna uppgifter vidare till tredje part. Eventuell behandling av personuppgifter för vilka det inte finns någon lagstadgad rättslig grund sker detta endast med ditt samtycke.